TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Misja, wizja, wartości

Konsekwetna realizacja strategii rozwoju firmy w celu osiągania przewagi konkurencyjnej i celów biznesowych
MISJA FIRMY
Opracowujemy, wdrażamy i dostarczamy innowacyjne rozwiązania technologiczne dla górnictwa, które pozwalają na bezpieczną i wydajną pracę.
WIZJA FIRMY
Wiemy, że obszar działalności naszych klientów, ze względu na ekstremalnie trudne warunki środowiskowe, wymaga niezawodnych i trwałych rozwiązań oraz szybkich i trafnych działań w sytuacjach kryzysowych. Dlatego zapewniamy pełne wsparcie naszym klientom i partnerom w celu budowania ich przewagi konkurencyjnej oraz podnoszeniu efektywności i niezawodności działania. Oferujemy tylko sprawdzone i zgodne z aktualnymi wymaganiami, nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania
Zgodnie z polityką rozwoju naszej firmy, konsekwentnie inwestujemy w wiedzę i rozwój naszych pracowników. Dzięki takiemu podejściu zwiększamy potencjał i wartość firmy. Nie boimy się trudnych wyzwań, zawsze dążymy do wyznaczonych celów strategicznych.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy oraz niezawodnym i innowacyjnym produktom pozwalamy naszym klientom osiągać założone cele biznesowe. 
WARTOŚCI
Kluczowym zasobem firmy ATUT są tworzący ją ludzie. Podstawowymi wartościami, którymi kieruje się nasz zespół, są:
  • wiedza i doświadczenie praktyczne, połączone z kreatywnością i innowacyjnym podejściem do rozwiązywanych problemów
  • otwartość i zaangażowanie oraz odwaga do wprowadzania zmian,
  • odpowiedzialność i uczciwość w celu osiągania celów jakości oraz terminowości dostaw.
Konsekwentnie wdrażany przez nas system wartości ma decydującty wpływ na dotychczasową pozycję firmy, zaufanie ze strony Klientów oraz osiąganie przewagi nad konkurencją.