TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Polityka Jakości

Polityka  Jakości  PPHU  „ATUT”  Sp. z  o.o.
Przedsiębiorstwo PPHU „ATUT” Sp. z o.o. w Katowicach istnieje od 1989 roku zajmując się produkcją nowoczesnych urządzeń elektroniki górniczej. W okresie swojej kilkunastoletniej działalności przedsiębiorstwo wypracowało własną technologię produkcji, którą nieustannie unowocześnia i rozwija dbając o jak najlepsze dostosowanie produkowanych urządzeń do oczekiwań aktualnych i przyszłych klientów.
Najwyższym priorytetem w działalności firmy jest oferowanie wyrobów nowoczesnych, funkcjonalnych, zgodnych z wymaganiami jakościowymi naszych klientów, będących rekomendacją do dalszych kontaktów i dążenie do ciągłego zwiększania zadowolenia klientów z dostarczanych wyrobów i usług.
Promowanie świadomości jakościowej na wszystkich szczeblach firmy oraz kształtowanie przekonania, że na jakość wpływa i jest za nią odpowiedzialny każdy pracownik to zadanie, które jest na bieżąco realizowane przez kierownictwo.
Pełną dyspozycyjność wobec klientów i zapewnienie im należytej obsługi chcemy osiągnąć poprzez:
  • monitorowanie i doskonalenie procesów realizowanych w firmie,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz normy PN-EN 13980:2004,
  • spełnianie wymagań ustawowych i przepisów prawnych obowiązujących firmę,
  • dokonywanie zakupów u sprawdzonych i kwalifikowanych dostawców,
  • szkolenie własnych pracowników oraz użytkowników wyrobów firmy,
  • zapewnienie pełnej obsługi serwisowej,
  • ciągłe poszukiwanie najnowszych rozwiązań technologicznych,
Zrozumienie i przestrzeganie Polityki jakości przez wszystkich pracowników firmy oraz zaangażowanie w realizację przyjętych zobowiązań pozwoli na osiągnięcie założonych celów jakościowych.
 
                                                                                                                                                        PREZES  ZARZĄDU

   Katowice dn. 29.01.2010r.                                                                                                mgr inż. Krystian  Szebesta