TELEFON SERWISOWY - CAŁODOBOWY +48 501 320 929

Polityka personalna

Jesteśmy dumni z faktu, iż w ciągu wielu lat naszej działalności, nie redukujemy kadry, lecz ciągle wzbogacamy się o nowe zasoby ludzkie.
PPHU ATUT od początku swojej działalności konsekwentnie realizuje cele i zadania polityki personalnej. Ze względu na nowoczesny charakter firmy, bazującej na wiedzy i doświadczeniu zespołu, PPHU ATUT zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno-techniczną, specjalistów w zakresie zarządzania produkcji i systemów jakości, kadrę menadżerską specjalizującą się w budowaniu trwałych relacji, opartych na zaufaniu i uczciwości biznesowej z klientami w kraju i za granicą, własny dział konstrukcji i rozwoju oraz profesjonalny serwis. Obecny stan kadrowy został osiągnięty, dzięki:
  • wypracowaniu własnych metod prowadzenia rekrutacji pracowników,
  • podnoszeniu kwalifikacji zespołu poprzez udział w kursach, seminariach, konferencjach,
  • systemowi procedur badania poziomu zadowolenia i zaufania klientów
  •  zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków i profesjonalnych narzędzi pracy.