Wróć

CUKS-MPS - Iskrobezpieczny programowalny sterownik modułowy

Iskrobezpieczny Modułowy Sterownik Programowalny typu CUKS-MPS - sterowanie i wizualizacja pracy maszyn i urządzeń eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

Poszczególne podzespoły iskrobezpiecznego sterownika programowalnego CUKS-MPS posiadają niezależne certyfikaty jednostek notyfikowanych potwierdzające spełnienie dyrektywy ATEX, co umożliwia ich dowolną konfigurację sprzętową, dopasowaną do potrzeb klienta. Wykonanie sterownika spełnia wymagania normy IEC 61131 w zakresie standaryzacji własności funkcjonalnych, eksploatacyjnych oraz procesu programowania sterowników PLC.

Zastosowany w sterowniku system pozwala na programowanie we wszystkich ujętych w normie IEC 61131-3 językach programowania:

  • Instruction List (IL);
  • Structured Text (ST);
  • Funcion Block Diagram (FBD);
  • Ladder Diagram (LD);
  • Sequential Function Chart (SFC).
  • Poszczegółne moduły sterownika mogą komunikować się pomiędzy sobą za pomocą jednego z trzech dostępnych interfejsów: I2C, RS-485, CAN.

Zastosowanie

Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny typu CUKS-MPS przeznaczony jest do sterowania i wizualizacji pracy maszyn i urządzeń eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Poszczególne podzespoły iskrobezpiecznego sterownika programowalnego CUKS-MPS posiadają niezależne certyfikaty jednostek notyfikowanych potwierdzające spełnienie dyrektywy ATEX, co umożliwia ich dowolną konfigurację sprzętową, dopasowaną do potrzeb klienta. Wykonanie sterownika spełnia wymagania normy IEC 61131 w zakresie standaryzacji własności funkcjonalnych, eksploatacyjnych oraz procesu programowania sterowników PLC.

Dane techniczne

Numer certyfikatu ATEX KDB 14 ATEX 0138X
Adaptery SC/PC, SC/APC, FC, ST, LC/PC, LC/APC, E2000/APC, E2000/PC
Maksymalna moc optyczna sygnału wejściowego Po<150mW

Dokumenty do pobrania

2,59 MB pl-cuks-mps3.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie