Wróć

CUKS-5AX - Cyfrowe Urzadzenie Kontrolno Sterujące

Urządzenie pełni funkcję głównego sterownika w systemie. Umożliwia akwizycję danych dla jednej magistrali ATUT-NET. Na podstawie algorytmu ...

Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące typu CUKS-5AX przeznaczone jest do sterowania i kontroli procesów przemysłowych w warunkach atmosfery par, gazów i pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem. Przeznaczone jest zarówno do pracy samodzielnej, jak również w układzie sieci cyfrowej w standardzie ATUT-NET, stanowiąc wtedy część większego systemu.
Wyposażenie elektryczne wykonane jest jako iskrobezpieczne, co umożliwia stosowanie go w zakładach górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metanu.

Fundusze Europejskie