Wróć

CUKS-5CX - Cyfrowe Urzadzenie Kontrolno Sterujące

Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące CUKS-5 pełni funkcję głównego sterownika w systemie.

Urządzenie CUKS-5CX przeznaczone jest do pracy jako sterownik główny w układzie sieci cyfrowej ATUT-NET, stanowiąc element systemu SSP-1, sterującego przenośnikami taśmowymi, na drogach odstaw urobku.
Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące typu CUKS-3CX można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w pomieszczeniach należących do klas „A” i „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Urządzenie CUKS-5CX realizuje następujące funkcje:
Urządzenie realizuje funkcje:
1. Sygnalizacji optycznej za pomocą tablicy synoptycznej:tablica synoptyczna jest dowolnie konfigurowana przez producenta w zależności od wyposażenia systemu, w którym pracuje urządzenie. Diody świecące informują o pracy poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu
2. Sygnalizacji optycznej na wyświetlaczu 4 x 2, na którym wyświetlane są informacje:
 

  • nr urządzenia, z którego prowadzona jest rozmowa,
  • nr urządzenia, z którego prowadzone jest pobijanie,
  • nr urządzenia, w którym został uruchomiony wyłącznik awaryjny,
  • ilość zabudowanych urządzeń w systemie.

3. Sygnalizacji optycznej za pomocą diod LED :
 

  • stan zasilania strony lewej i prawej - za pomocą zielonych diod typu LED - diody świecą się gdy na odpowiadającej im stronie jest podane napięcie zasilające,

4. Komunikacji akustycznej
 

  • emitowanie sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów słownych generowanych przez sterownik główny systemu

5. Umożliwia wyłączenie awaryjne przenośnika za pomocą dłoniowego wyłącznika awaryjnego
6. Diagnostyki
 

  • przeglądanie stanu urządzeń (poziomów napięć, stanów blokad)
  • przeglądanie wyposażenia dodatkowego podłączonego do systemu SSP-1 (stan czujników oraz elementów wykonawczych)

7. Wizualizacja na powierzchnię
 

  • bieżących stanów pracy urządzeń i wybranych parametrów systemu SSP-1
  • archiwizacja wybranych parametrów systemu w pamięci nieulotnej z możliwością ich późniejszego odtworzenia.

8. Parametryzacji stanów pracy systemu SSP-1.

 W urządzeniu typu CUKS-5CX parametryzacja odbywa się za pomocą klawiatury.

Dane techniczne

Numer certyfikatu bezpieczeństwa funkcjonalnego OBAC/07/SIL/431
Numer certyfikatu ATEX FTZÚ 05 ATEX 0133
Napięcie zasilania U = 12,5 ÷ 15 VDC
Pobór prądu I = 480 mA N
Obwody wejściowe dwustanowe 16 wejść dwustanowych kontroli styków
Obwody wyjściowe 6 wyjść przekaźnikowych (wyprowadzone dwie pary styków) normalnie wyłączonych dla obwodów iskrobezpiecznych o parametrach ,prądowo-napięciowych: 42 V AC/DC 1,5 A
Linie blokad 6 parametrycznych linii blokad
Wbudowany zegar czasu rzeczywistego HH:MM
Kategoria urządzenia I M2/M1
Rodzaj budowy Ex ib/ia I
Zakres temperatur pracy 0°C ÷ 40°C
Stopień ochrony obudowy IP54
Liczba wpustów / złącz kablowych 14
Szerokość x Wysokość x Głębokość 491 x 476 x 190 mm
Masa 25 kg

Dokumenty do pobrania

1,93 MB pl-cuks-5cx-s.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie