Wróć

Kariera

Warunki dla kandydatów do działu modułów (rekomendowane)

  • znajomość podstaw elektroniki cyfrowej i analogowej
  • umiejętność lutowania w rastrach min. 0,5mm (najlepiej grotem typu "fala")
  • umiejętność interpretacji schematów elektronicznych
  • umiejętność poruszania się po obwodach PCB w programie Altium Designer
  • umiejętność posługiwania się oscyloskopem i generatorem funkcyjnym, sondą prądową

Warunki dla kandydatów do działu modułów (minimalne)

  • znajomość podstaw elektroniki cyfrowej i analogowej
  • umiejętność lutowania w rastrach min. 0,5mm
  • umiejętność interpretacji schematów elektronicznych
  • umiejętność posługiwania się oscyloskopem i generatorem funkcyjnym

Fundusze Europejskie