Wróć

Opis projektu

Sfinansowane z Unii Europejskiej

Firma PPHU ATUT Spółka z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu automatyki dla branży tunelowej.”

Celem projektu jest dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji systemu automatyki dla branży tunelowej opartego na innowacji produktowej opracowanej w wyniku przeprowadzonych przez Spółkę prac B+R.

Dywersyfikacja ma pozwolić Wnioskodawcy na transformację przedsiębiorstwa, które aktualnie stanowi zakład produkcyjny obsługujący wyłącznie branżę górniczą. Dywersyfikacja doprowadzi do uniezależnienia pozycji Wnioskodawcy od sytuacji na rynku wydobycia węgla. Dywersyfikacja polegać ma na wytwarzaniu nowego systemu automatyki dla branży tunelowej - systemu ATS. Nowo wytwarzany system ma stanowić element systemu bezpieczeństwa wykorzystującego innowację produktową dedykowaną dla branży tunelowej. Realizacja w/w celu projektu odbędzie się poprzez:

  1. rozbudowę zakładu produkcyjnego (roboty budowlane) i wyposażenie go w OZE,
  2. wyposażenie Wnioskodawcy w nowoczesny park maszynowy, w tym: linię SMT, centra obróbcze, tokarki cnc, drukarkę 3D, itp (środki trwałe),
  3. oprogramowanie do projektowania (WNIP) i konfiguracji maszyn oraz serwerownię, która pozwoli Spółce spełnić normy cyberbezpieczeństwa (normę IEC 62443 dotyczącą zabezpieczenia systemów sterowania i automatyki przemysłowej).

Produkcja ma być oparta o rozwiązania przemysłu 4.0. Proces produkcji ma realizować GOZ.

Dodatkowo Wnioskodawca w ramach projektu stworzy 3 nowe stanowiska pracy. Na terenie rozbudowanego zakładu realizowana będzie produkcja nowych urządzeń dla branży tunelowej. Rozbudowany zakład wyposażony zostanie w instalację OZE, rekuperację oraz pompę ciepła, a także pozwoli na zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej.

Rozbudowa polegać będzie na wykonaniu 3-kondygnacyjnego budynku przylegającego do obecnego zakładu na terenie działki należącej do Wnioskodawcy.

Fundusze Europejskie