Wróć

ATG-2 - Generator Sygnałów

Generator sygnałów typu ATG-2 przeznaczony jest do generowania komunikatów słownych, słownoakustycznych lub akustycznych. Urządzenie może być wyposażone w akumulator umożliwiający pracę po zaniku napięcia.

Wyposażenie elektryczne wykonane jest jako iskro bezpieczne, co umożliwia stosowanie go w zakładach górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metanu. Wyposażenie elektryczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. (Dz. U. nr 263 poz. 2203) „w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” wdrażającego postanowienia dyrektywy 94/9/WE Parlamentu Europejskiego

Dane techniczne

Numer certyfikatu ATEX FTZÚ 12 ATEX 0212
Napięcie wejściowe U 15 VDC
Pobór prądu (wersja z akumulatorem) < 40 mA
Urządzenie grupy I
Kategoria urządzenia M2/M1
Rodzaj obudowy Ex ib/ia I Mb/Ma
Zakres temperatur roboczych 0°C ÷ 40°C
Wilgotność max 95%
Stopień ochrony IP 65
Szerokość x Wysokość x Głębokość 130 x 210 x 110 mm
Natężenie dźwięku (mierzone z odległości 1m) 105 dB

Dokumenty do pobrania

1,84 MB atg-1-2-pl-1.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie