Wróć

CUKS-1BX i CUKS-2BX - Cyfrowe Urządzenie Kontrolno Sterujące

Urządzenie typu CUKS-1BX oraz CUKS-2BX przeznaczone jest do monitorowania sygnałów ze styków dwustanowych z kontrolą stanu linii kablowej oraz ...

Urządzenie typu CUKS-1BX oraz CUKS-2BX przeznaczone jest do monitorowania sygnałów ze styków dwustanowych z kontrolą stanu linii kablowej oraz późniejsze ich użycie w systemie sterowania rozproszonego 
z wykorzystaniem magistrali ATUT-NET. Dwa wyjścia wysokoprądowe umożliwiają zdalne lub lokalne wysterowanie elementów wykonawczych. Urządzenie znajduje zastosowanie zwłaszcza w tych miejscach procesu technologicznego, które wymagają dużej ilości monitorowanych parametrów. Zastosowanie złącz kablowych umożliwia szybkie i bezbłędne podłączenie zewnętrznego wyposażenia.

 

Fundusze Europejskie