Wróć

ITC-1 - Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy

Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy typu ITC-1 przeznaczony jest do rozmowy w warunkach atmosfery par, gazów i pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem.

Iskrobezpieczny Telefon Cyfrowy typu ITC-1 umożliwia łączność głośnomówiącą w trybie half - duplex pomiędzy dwoma wybranymi urządzeniami. Każde z urządzeń posiada unikalny adres (odpowiednik numeru telefonu), pozwalający na wybór abonenta. Zabudowany wyświetlacz umożliwia prezentację listy dostępnych abonentów, oraz status każdego z nich (czy jest zajęty i z kim ewentualnie prowadzi rozmowę). Możliwe jest przypisanie krótkich opisów tekstowych do każdego abonenta (np.”śc.K6”, “Przesyp W10”) co upraszcza identyfikację abonenta. W skład wyposażenia wchodzi również oprogramowanie ATVoice, rozszerzające możliwości połączeń głosowych również ze stanowiskami komputerowymi na powierzchni. Urządzenia ITC-1 oraz stanowiska komputerowe połączone są między sobą za pomocą modemów IMC  

i koncentratorów IKC pod ziemią oraz za pomocą sieci komputerowej na powierzchni zakładu. Ilość prowadzonych jednocześnie rozmów ograniczona jest głównie przepustowością łącz modemowych i nie powinna być mniejsza niż 5, przy założeniu, że korzystamy z jednego łącza modemowego. W przypadku gdy, urządzenie ITC-1 zabudowane jest w pobliżu magistrali urządzeń głośnomówiących firmy ATUT, możliwe jest rozgłaszanie informacji z urządzenia ITC-1 również do tych urządzeń głośnomówiących. Jednocześnie sygnały akustyczne z magistrali urządzeń głośno mówiących mogą być retransmitowane poprzez urządzenie ITC-1 do innego urządzenia ITC-1, bądź stacji komputerowej na powierzchni, zgodnie  

z wybranym numerem abonenta. Urządzenia ITC-1 wykonane jest jako iskrobezpieczne, co umożliwia stosowanie ich w zakładach górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu metanu i/lub pyłu węglowego.

 

Dokumenty do pobrania

2,62 MB itc-1.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie