Wróć

AT-Serwis - Zdalna diagnostyka systemów

ATserwis jest aplikacją pracującą w systemie Windows umożliwiającą dignostykę poszczególnych podzespołów opartych na architekturze modułowej systemów ATUT. Jedną z zalet ATserwis jest zdalna kontrola serwisowa wybranego sterownika po uprzednim zalogowaniu się do systemu.

Zastosowanie

Na całość systemu składa się urządzenie centralne - serwer oraz stacje wizualizacyjne.

Oprogramowanie firmy ATUT umożliwia:

 

  • zdalny dostęp do każdego z urządzeń systemu, monitorowanie jego parametrów, aktualizacje oprogramowania
  • operacje dokonywane z „powierzchni”,
  • zdalna obsługa systemów za pomocą tzw. „wirtualnego pulpitu”,
  • akwizycja wybranych przez użytkownika danych w funkcji czasu (ilość zapisanych danych ograniczona  rozmiarami pamięci dyskowej),
  • wizualizacja procesu przemysłowego za pomocą plansz przedstawiających proces przemysłowy, procesu przemysłowego za pomocą plansz przedstawiających proces przemysłowy,
  • możliwość tworzenia własnych plansz przez użytkownika,
  • monitorowanie, sterowanie i akwizycja do 65000 zmiennych na kanał (modem),
  • udostępnianie danych do innych systemów za
  • pomocą sieci Ethernet  (architektura klient serwer).
Fundusze Europejskie