Wróć

SMC-1 / KWP-1 - System monitoringu mediów technologicznych / Monitoring I sterowanie rozpływem wody lodowej w systemach klimatyzacji

System monitoringu mediów technologicznych / Monitoring I sterowanie  rozpływem wody lodowej w systemach klimatyzacji 

SMC-1 - System monitoringu mediów technologicznych

W przypadku pomiaru parametrów sieci wodociągowej, przeciwpożarowej, mediów chłodzących. Bazuje na iskrobezpiecznych przepływomierzach elektromagnetycznych typu IPE oraz na modułowych sterownikach programowalnych CUKS-MPS, które w połączeniu z elementami wykonawczymi można wykorzystać do sterowania pompami, zaworami, odmierzania dawek płynów itp. Istnieje możliwość lokalnego i zdalnego monitoringu danych

KWP-1 - Monitoring I sterowanie  rozpływem wody lodowej w systemach klimatyzacji 

System służy do sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń oraz urządzeniami pomocniczymi wraz z siecią rozpływową wody lodowej

Zastosowanie

SMC-1 - System monitoringu mediów technologicznych

Cechy systemu monitorowania mediów technologicznych:

  • bieżąca wizualizacja danych na planszach odwzorowujących sieć kopalnianych rurociągów ppoż. oraz innych mediów w formie bilansów przepływu
  • alarmowanie w przypadkach nadmiernego poboru wody lub spadku ciśnienia w rurociągach
  • udostępnianie bieżących i archiwalnych przebiegów mierzonych wielkości fizycznych za dowolny okres, z podaniem wartości ekstremalnych określając wartość natężeń przepływu wody w tym okresie.

 

KWP-1 - Monitoring I sterowanie  rozpływem wody lodowej w systemach klimatyzacji 

Realizuje następujące funkcje:

  • Pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w rozgałęzieniach układu chłodzenia;
  • Lokalnej wizualizacji parametrów  oraz   zdalne i lokalne sterowanie z regulacją przepływu wody lodowej;
  • Pomiar przepływu i temperatury wody lodowej w miejscach zabudowy chodnikowych chłodnic powietrza,
  • Monitorowanie stanu pracy agregatów chłodniczych, obliczanie mocy chłodniczej;
  • Wymianę informacji kontrolną pomiarowej pomiędzy siecią koncentratorów danych i stacji pomiarowych;
  • Wizualizację i archiwizyzację danych za pomocą  Platformy ATVisio-2.

 

Dokumenty do pobrania

46,71 MB smc-kwp-pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie