Wróć

ITC - System iskrobezpiecznej telefonii cyfrowej

System ITC - łączność głośno-mówiącą w trybie half - duplex pomiędzy dwoma wybranymi urządzeniami.

Zastosowanie

System ITC umożliwia łączność głośno-mówiącą pomiędzy dwoma wybranymi urządzeniami za pomoca urządzeń ITC. Każde z urządzeń posiada unikalny adres (odpowiednik numeru telefonu), pozwalający na wybór abonenta. W skład wyposażenia wchodzi oprogramowanie ATVoice, rozszerzające możliwości połączeń głosowych ze stanowiskami komputerowymi na powierzchni kopalni. Zabudowany w urzadzeniu ITC wyświetlacz, umożliwia prezentację listy dostępnych abonentów,oraz status każdego z nich (czy jest zajęty i z kim ewentualnieprowadzi  rozmowę). Możliwe jest przypisanie krótkich opisów tekstowych do każdego abonenta (np.”śc.K6”, “Przesyp W10”) co upraszcza identyfikację abonenta. Urządzenia ITC oraz stan. komputerowe połączone są między sobąza pomocą modemów IMC i koncentratorów IKC pod ziemią oraz za pomocą sieci komputerowej na powierzchni zakładu. Ilość prowadzonych jednocześnie rozmów ograniczona jest głównie przepustowością łącz modemowych i nie powinna być mniejsza  niż 5, przy założeniu, że korzystamy z jednego łącza modemowego. W przypadku gdy, urządzenie ITC-zabudowane jest w pobliżu magistrali urządzeń głośnomówiących firmy ATUT, możliwe jest rozgłaszanie informacji zurządzenia ITC-1 również do tych urządzeń głośnomówiących. Jednocześnie sygnały akustyczne z magistrali urządzeń głośno mówiących mogą być retransmitowane poprzez urządzenie ITC do innego urządzenia ITC,  bądź stacji komputerowej na powierzchni, zgodnie z wybranym numerem abonenta. Urządzenia ITC wykonane jest jako iskrobezpieczne, co umożliwia stosowanie ich w zakładach górniczych w pomieszczeniach z niebezpieczeństwem wybuchu 
metanu i/lub pyłu węglowego.

Fundusze Europejskie