Wróć

System sterowania tamami wentylacyjnymi typu SST-1

Zautomatyzowanie przejazdu przez śluzę wentylacyjną zabudowaną w chodnikach z trakcją elektryczna, kolejkami spągowymi oraz kolejkami podwieszanymi

 

Zastosowanie

System SST-1 umożliwia zautomatyzowanie przejazdu przez tamę wentylacyjną zabudowaną w chodnikach z trakcją elektryczna, kolejkami spągowymi oraz kolejkami podwieszanymi. Przejazd kolejki przez układ tamy odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, jak i zapewnieniem prawidłowej sygnalizacji na trasie przejazdu. System zapewnia generowanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych, oraz lokalny i zdalny monitoring parametrów.

Układ sterowania umożliwia zautomatyzowanie przejazdu przez śluzę wentylacyjną zabudowaną w: 
 

  • chodnik z trakcją elektryczna,
  • chodnik z kolejkami spągowymi,
  • chodnik z kolejkami podwieszanymi.
Fundusze Europejskie