Wróć

System sterowania i sygnalizacji linowych kolejek spągowych i podwieszanych typu SSLKSP-2

System SSLKSP-2 zapewnia funkcje sterowania i kontroli kolejek linowych spągowych lub podwieszanych stosowanych w górnictwie. System umożliwia prowadzenie łączności głośnomówiącej, generowanie sygnałów rozruchowych oraz komunikatów słownych informujących o stanie poszczególnych urządzeń zainstalowanych na trasie kolejki. 
Informacje wyświetlane na pulpicie operatora pozwalają obsłudze zorientować się w lokalizacji zestawu kolejki, jego prędkości oraz stanie urządzeń współpracujących takich jak  zwrotnice, tamy wentylacyjne czy wyłączniki krańcowe.

 

Zastosowanie

Funkcje systemu:

 • obsługa długość trasy do 3200m
 • łączna ilość węzłów w sieci ATUT-NET (dworce, drogi dojścia, krańcówki trasy,  tamy wentylacyjne, zwrotnice i separatory)- 60 szt.
 • generowanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych
 • sprzętowy i programowy układ wyłączników bezpieczeństwa
 • współpraca z napędami dopuszczonych typów np. HNK-1, HNK-2, HNK-3, H3000PV, H6000PV, NK-100H, Ecker oraz Gollner z następującym oczujnikowaniem:
 • położenie dźwigni kierunku jazdy do przodu
 • położenie dźwigni kierunku jazdy do przodu
 • potwierdzenie załączenia silnika
 • potwierdzenie zwolnienia hamulca
 • położenie zerowe pompy hydraulicznej
 • ciśnienie doładowania
 • ciśnienie sterowania
 • ciśnienie robocze
 • ciśnienie robocze stacji napinającej
 • przekroczenie dopuszczalnego naciągu liny
 • temperatura oleju
 • przepływ cieczy chłodzącej silnik
 • poziom oleju hydrauliki
 • inna blokada (do wykorzystania 3 wejścia sterownika CUKS-5)
Fundusze Europejskie