Wróć

SSP-ATUT - System automatyzacji przenośników

System automatyzacji przenośników

System sterowania przenośnikami SSP służy do sterowania, sygnalizacji, kontroli stanu pracy i blokady przenośników stosowanych w górnictwie w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Producent oferuje wykonanie systemu specjalizowanego przeznaczonego do jazdy ludzi.  System SSP może być podłączony za pośrednictwem modemów kablowych lub światłowodowych na powierzchnię. Pozwala to na przesłanie informacji do Powierzchniowego Zespołu Wizualizacyjnego z platformą oprogramowania ATVisio-2. 

Zastosowanie

System sterowania przenośnikami typu SSP umożliwia:

 • zdalne lub lokalne sterowanie i załączanie urządzeń obsługujących napęd lub napędy przenośników odstawy ,
 • łączność głośnomówiącą wzdłuż przenośnika taśmowego,
 • generowanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów słownych oraz wizualizację stanów awaryjnych,
 • sygnalizację optyczną stanów pracy wybranych elementów systemu (czujników),
 • awaryjne wyłączanie napędu oraz identyfikację miejsca wyłączenia napędów (optyczną wraz z komunikatem słownym),
 • wizualizację stanu systemu (monitoring) na dole i na powierzchni kopalni poprzez układy wizualizacji,
 • wybór rodzajów i trybów pracy, zgodnie z obowiązująca normą dot. sterowania przenośników taśmowych,
 • współpracę z kopalnianymi systemami rozgłaszania:wywołanie dyspozytora oraz prowadzenia z nim rozmowy, alarmowe wywołanie dyspozytora, generowanie sygnału alarmowego i przywoławczego od dyspozytora,
 • integrację z systemem telefonii VoIP,
 • łączność wewnątrzsystemową typu punkt-punkt,
 • łączność z dowolnym abonentem kopalnianej sieci telefonicznej,
 • możliwość podłączenia czujników w celu ich wizualizacji.

Dokumenty do pobrania

34,78 MB ssp-pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie