Wróć

CUKS - MPS - Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny

Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny

skrobezpieczny modułowy sterownik programowalny typu CUKS-MPS  przeznaczony jest do sterowania i wizualizacji pracy maszyn i urządzeń eksploatowanych w podziemnych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Poszczególne podzespoły iskrobezpiecznego sterownika programowalnego CUKS-MPS posiadają niezależne certyfikaty jednostek notyfikowanych potwierdzające spełnienie dyrektywy ATEX, co umożliwia ich dowolną konfigurację sprzętową, dopasowaną do potrzeb klienta. Wykonanie sterownika spełnia wymagania normy IEC 61131 w zakresie standaryzacji własności funkcjonalnych, eksploatacyjnych oraz procesu programowania sterowników PLC. Dla środowiska programistów PLC szczególne znaczenie ma część trzecia normy IEC 61131-3, która definiuje języki programowania. Zgodność sterownika z normą, umożliwia klientowi samodzielne oprogramowanie urządzenia, co ma wpływ na cały cykl życia kodu, usprawnia oraz przyspiesza jego projektowanie, wdrożenie, testowanie i modernizację.

 Zastosowany w sterowniku system pozwala na programowanie we wszystkich ujętych w normie IEC 61131-3 językach programowania:

 • Instruction List (IL);
 • Structured Text (ST);
 • Funcion Block Diagram (FBD);
 • Ladder Diagram (LD);
 • Sequential Function Chart (SFC).

Poszczegółne moduły sterownika mogą komunikować się pomiędzy sobą za pomocą jednego z trzech dostępnych interfejsów: I2C, RS-485, CAN.

Zastosowanie

Iskrobezpieczny modułowy sterownik programowalny CUKS-MPS  może być wykorzystany do:

 • sterowania pojedynczego przenośnika lub ciągu przenośników odstawy urobku;
 • sterowania maszynami i agregatami do chłodzenia i klimatyzacji podziemi kopalń oraz urządzeniami pomocniczymi wraz z  siecią rozpływową wody lodowej;
 • sterowania pracą pompowni głównego odwadniania;
 • sterowania pracą pomp wysokociśnieniowych;
 • monitorowania parametrów eksploatacyjnych i sterowania rozpływem mediów rurociągów ppoż., sprężonego powietrza, metanu i emulsyjnego wysokociśnieniowego;
 • sterowania procesem wywrotu wozów z urobkiem, urządzeniami obiegu wozów w rejonie szybu i urządzeniami przyszybowymi;
 • sterowania procesem załadunku skipu lub zbiorników technologicznych;
 • sterowania komunikacją w systemach jako punkt węzłowy;
 • sterowania i kontroli każdej maszyny, urządzenia lub innego procesu wymagającego stosowania  sterownika

Dokumenty do pobrania

6,9 MB cuksmps-pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie