Wróć

SSG - System łączności głosowej i bezpieczeństwa dla kompleksów ścianowych

System SSG służy do prowadzenia łączności głośnomówiącej, generowania ostrzegawczych sygnałów rozruchowych oraz komunikatów słownych informujących o stanie poszczególnych urządzeń zainstalowanych w ścianach wydobywczych (wysyłanych poprzez odpowiednie oczujnikowanie maszyn, urządzeń, stacji transformatorowych, kompaktowych, silników, kombajnu itp.). Zapewnia współpracę z układami sterowania i realizuje funkcje obwodu bezpieczeństwa wzdłuż tras przenośników zgrzebłowych oraz urządzeń pracujących w obrębie ściany. Dodatkowo umożliwia lokalny i zdalny monitoring parametrów urządzeń kompleksu ścianowego. System SSG może być podłączony za pośrednictwem modemów kablowych lub światłowodowych na powierzchnię. W ten sposób może przesyłać informacje do Powierzchniowego Zespołu Wizualizacyjnego - umożliwiając kontrolę pracy zintegrowanego systemu wydobywczego, prowadzenie diagnostyki i archiwizacji parametrów pracy systemu, prowadzenie łączności głosowej oraz diagnostykę sieci teleinformatycznej.

System posiada dwa uzupełniające się obwody bezpieczeństwa. Zapewnia łączność i sygnalizację w warunkach zaniku napięcia zasilania (wbudowane źródła akumulatorowe w poszczególnych urządzeniach systemu).

Zastosowanie

Funkcje systemu łączności i bezpieczeństwa dla kompleksów ścianowych:

  • Możliwość łączności skojarzonej przenośników ścianowego i podścianowego z opcją ich rozdzielenia.
  • Niezależna emisja sygnałów ostrzegawczych z zachowaniem odpowiednich priorytetów dla maszyn i urządzeń.
  • Sprzężenie sygnalizacji świetlnej z emisją rozruchowego sygnału akustycznego,
  • Zdalny pomiar natężenia emitowanego sygnału w każdym głośniku - umożliwiający ocenę sprawności poszczególnych przetworników akustycznych
  • Optyczna i akustyczna informacja w miejscu zadziałania blokady z możliwością powielenia informacji w dowolnym miejscu systemu
  • Wewnątrz-systemowa łączność głosowa z dowolnym miejscem na dole lub powierzchni kopalni
  • Możliwość rozbudowy układu łączności głośnomówiącej o bezprzewodową łączność radiową
  • Łączność z dowolnym abonentem kopalnianej sieci telefonicznej oraz łączność wewnątrzsystemową typu punkt-punkt,
  • Możliwość bezprzewodowego podłączenia urządzeń (czujników) peryferyjnych - telemetria.

Dokumenty do pobrania

11,54 MB ssgpl-big.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie