Wróć

Platforma oprogramowania AT-Visio2 - system wspomagania procesów produkcji

Platforma ATVisio2 jest autorskim rozwiązaniem firmy PPHU ATUT Sp. z o.o. Jest to system wspomagania procesów produkcji przeznaczony dla górniczych zakładów wydobywczych. Opracowany w celu udostępnienia osobom nadzorującym pracę maszyn, urządzeń i załogi nowoczesnego narzędzia pozwalającego sprawnie poruszać się w obszarach informacji udostępnianych przez różnorodne urządzenia i podsystemy, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi autorskich rozwiązań sprzętowych.

Zastosowanie

System ATVisio2 zaprojektowany został jako uniwersalna i skalowalna platforma, mogąca pełnić rolę zarówno lokalnego systemu obsługującego wybrany fragment działalności klienta jak i rolę systemu nadrzędnego, integrującego dowolną ilość zarówno podsystemów jak i pojedynczych urządzeń, zapewniając zunifikowany dostęp do wszystkich monitorowanych obiektów.

Wykorzystując poszczególne moduły platformy ATVisio2 można:

  • nadzorować bieżącą pracę maszyn i urządzeń z dowolnego stanowiska znajdującego się w sieci zakładowej poprzez przeglądarkę www
  • analizować pracę maszyn, m.in. pod kątem stopnia ich wykorzystania oraz awaryjności,
  • przeglądać dane historyczne,
  • generować raporty na podstawie zebranych danych,
  • wysyłać komendy sterujące do urządzeń,
  • monitorować położenie załogi, maszyn oraz transportowanego materiału,
  • otrzymywać na bieżąco informacje statystyczne, np. na temat aktualnej wydajności produkcji,
  • otrzymywać na bieżąco informacje o stanach ostrzegawczych i alarmowych występujących w obserwowanych procesach,
  • podglądać obraz z kamer rozmieszczonych w zakładzie,
  • zarządzać dokumentami (m.in. dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi, protokołami serwisowymi) w wersji elektronicznej.

ATVisio2 pozwala w kompleksowy sposób zarządzać posiadanym parkiem maszynowym, wyposażeniem, awariami, konserwacjami, analizować i wyciągać wnioski z zebranych danych (nie tylko pomiarowych). Umożliwia wizualizowanie i powiązanie zebranych danych pomiarowych z informacjami wprowadzanymi przez pracowników oraz zawartymi w systemach zewnętrznych klasy ERP (systemy finansowo-księgowe, magazynowe). Poprzez platformę ATVisio2 klient otrzymuje jednolity i spójny system umożliwiający pełną kontrolę nad posiadanymi zasobami.

 

ATVisio2 pozwala efektywniej wykorzystywać sprzęt i zasoby, diagnozować „wąskie gardła” oraz miejsca awarii, kontrolować przebieg procesów, przepływ zasobów, raportować i analizować efektywność pracy. Rozliczać zużycie mediów i materiałów eksploatacyjnych. Wszystko to wpływa na szybsze wykrywanie miejsc i procesów, które generują wysokie koszty.

Dokumenty do pobrania

4,77 MB atvisio2pl.pdf Pobierz Pobierz
Fundusze Europejskie